Επιστροφή στα Βιογραφικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • Απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καποδιστριακού    Πανεπιστημίου Αθήνας
 • Απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας, Καποδιστριακού    Πανεπιστημίου Αθήνας
 • Master of Arts ( MA ) στην Κλινική Ψυχολογία, University of Indianapolis
 • Κάτοχος Αδειας Ασκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου με αριθμό 4796
 • Τετραετής Εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία στο Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχολογικής Υποστήριξης.
 • Εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική και Ηγεσία στους Οργανισμούς, Κέντρο Συστημικής Θεραπείας σε συνεργασία με το Kensigton Consultation Center (KCC).
 • Εκπαίδευση Συμβούλου Τοξικοεξάρτησης, University of California σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
 • Πιστοποίηση Σύμβουλου Τοξικοεξάρτησης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ).
 • Μέλος της European Family Therapy Association (EFTA).
 • Μέλος του International Certification & Reciprocity Consortium/Alcohol and Other Drug Abuse (ΙCRC) – Παράρτημα Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Θεραπευτών (ΕΛΕΣΥΘ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Μέλος της Συγγραφικής Ομάδας του βιβλίου: “Μελέτη του βαθμού εφαρμογής του θεσμού των τάξεων υποδοχής και των προβλημάτων λειτουργίας τους”. Ιούνιος 2007, Ι.Π.Ε.Μ. Συγγραφείς: Βασιλείου Π., Γιώτη Λ., Δούκα Ε., Κοριλάκη Π., Λώλης Κ., Χριστοπούλου Ε.
 • “Οι Ψυχολογικές Επιπτώσεις του Διαβήτη σε Παιδιά και Εφήβους και η Σχέση τους με το Γλυκαιμικό Έλεγχο”, Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου, Ιανουάριος – Απρίλιος 2013

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Θεραπευτικό Πρόγραμμα «Νόστος» (θεραπευτικό προσωπικό στη Θεραπευτική Κοινότητα, στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης και στο Συμβουλευτικό Σταθμό για χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών)
 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Ιδιωτική πρακτική στο Εργαστήριο Συστημικής Εκπαίδευσης και Θεραπείας