Επιστροφή στα Βιογραφικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • Απόφοιτος Μαθηματικού Τμήματος, Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Απόφοιτος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Αθήνας.
 • Κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού με αριθμό 1772.
 • Εκπαίδευση Συμβούλου Τοξικοεξάρτησης, University of California σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
 • Τετραετή Εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία στο Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχολογικής Υποστήριξης.
 • Διετή Εκπαίδευση στη Θεραπεία μέσω της Τέχνης, Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας.
 • Πιστοποίηση Συμβούλου Τοξικοεξάρτησης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Μέλος της European Family Therapy Association (EFTA).
 • Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Επαγγελματιών στην Τοξικοεξάρτηση (ITACA).
 • Μέλος του International Certification & Reciprocity Consortium/Alcohol and Other Drug Abuse (ΙCRC) – Παράρτημα Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Υπεύθυνη Ε. Κ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Υπεύθυνη Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Κέντρου για χρήστες ναρκωτικών ουσιών).
 • Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αλίμου.
 • Ιδιωτικό Γραφείο Συστημικής Ψυχοθεραπείας και Οικογενειακής Συμβουλευτικής.
 • Εργάζεται στο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο Αθήνας του ΚΕΘΕΑ.