Επιστροφή στα Βιογραφικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • Απόφοιτος Τμήματος Ψυχολογίας (BSc), Πανεπιστημίου Teesside της Μ.Βρετανίας
 • Master of Science (MSC) στην Εξελικτική Ψυχολογία, University of London
 • Εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία στο Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχολογικής Υποστήριξης (4 έτη).
 • Εκπαίδευση στο Συντονισμό Ομάδων Γονέων (Μ. Χουρδάκη).
 • Εκπαίδευση στη θεραπεία ζευγαριών (Σ. Μάρκου – Τσαγκαράκη).
 • Κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου με αριθμό 10636

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Alpha Bank, Διευθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκπαιδευτήρια “Ελληνογερμανική Αγωγή”, Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
 • Εκπαιδευτήρια “Ελληνογερμανική Αγωγή”, Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • “Φιλοκτήτης” Κεντρο Αποκατάστασης ατόμων με κινητικές αναπηρίες, Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης.
 • Κλινική “Σινούρη”, Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Ιδιωτικό Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συστημικής Ψυχοθεραπείας
 • Κλινική “Γαλήνη”, Ψυχολογική Υποστήριξη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων