Επιστροφή στα Βιογραφικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • Απόφοιτος Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Joint MA στις Επιστήμες Εκπαίδευσης και Αγωγής με Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Υποψήφια Διδάκτωρ του ΤΕΑΠΗ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης, Πιστοποίηση του International Certification & Reciprocity Consortium / Alcohol and Other Drug Abuse (IC&RC)- Παράρτημα Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας.
 • Εκπαίδευση στη Συστημική και Οικογενειακή Θεραπεία στο Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΣΚΕΨΥ) και στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ)
 • Εκπαίδευση σε θέματα ισότητας των φύλων, πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας κατά των γυναικών στο ΚΕΘΙ και ΓΓΙΦ.
 • Εκπαίδευση στη Διοίκηση και τον Κοινωνικό Σχεδιασμό στο τομέα αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης και στη Συνέντευξη Ανάπτυξης Κινήτρων (Motivational Interviewing), ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο San Diego California, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Boston College.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Επαγγελματική σύμβουλος σε ανέργους στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Σύμβουλος και Εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε  προγράμματα κατάρτισης.
 • Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας.
 • Εποπτεία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που παρέχουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα Κέντρα Στήριξης (KE.Σ.Π.E.M.), του Προγράμματος Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη (ΕΚΠΑ).
 • Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Σχολής Γονέων (Νότιος τομέας) και Υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Οδυσσέας» (Τομέας Πειραιώς) του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), σύμβουλος τοξικοεξάρτησης σε ενήλικες και έφηβους χρήστες ουσιών και τις οικογένειες τους, υπεύθυνη μονάδων θεραπείας στα πολυφασικά προγράμματα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση, Νόστος και Εξάντας.
 • Ιδιωτικό Γραφείο Συστημικής Ψυχοθεραπείας, Οικογενειακής Συμβουλευτικής, Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & επαγγελματικού προσανατολισμού

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειακής Θεραπείας (Εuropean Family Therapy Association, EFTA).
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ).
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥΠ.).
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επαγγελματιών που εργάζονται στο χώρο της τοξικοεξάρτησης (ITACA).
 • Σύμβουλος και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων με πιστοποίηση των παρακάτω Μητρώων: Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Στελεχών Σ.Υ.Υ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.), των Επιμορφωτών/τριών Βιωματικών Εργαστηρίων του Κ.Ε.Θ.Ι., των Εκπαιδευτών ΟΑΕΔ- ΛΑΕΚ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Γραμματίκα, Μ. & Καλίρης, Α., (2016). Επαγγελματική Συμβουλευτική σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες: Προσεγγίσεις διαχείρισης της σταδιοδρομίας για τους νέους ΝΕΕΤ. Στο Νέες Τεχνολογίες, Συμβουλευτική και Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις ΑΣΠΑΙΤΕ, ISBN 978-960-93-8557-2
 • Γραμματίκα, Μ. (2016). Εκπαιδευτικές Διαδρομές και Κοινωνική Επανένταξη των Εξαρτημένων Ατόμων. Στο Ρ. Καλούρη, (Επιμ.) Επιστημονικό Συνέδριο Η Ατομική και η Συλλογική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική για τη Διαχείριση Κρίσεων και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων. (υπό δημοσίευση)
 • Γραμματίκα, Μ. (2014). Προσεγγίσεις και σχέσεις ανάμεσα στον κοινωνικό αποκλεισμό, τις κοινωνικές ανισότητες και την τοξικοεξάρτηση. Στο Δ. Γουδήρας, (Επιμ.) Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων (σσ. 52-63). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ISBN 978-960-8396-82-1
 • Γραμματίκα, Μ. (2014). Η εκπαιδευτική πορεία των απεξαρτημένων ατόμων: αντιλήψεις, εκπαιδευτικές πρακτικές και οι ορίζοντες για δράση. Στο Δ. Γουδήρας, (Επιμ.) Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων (σσ. 264-275). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ISBN 978-960-8396-82-1