Έναρξη του δ’ κύκλου της ομάδας εποπτείας εκπαιδευτικών. Η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργεί εποπτικά για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν. Παράλληλα συνεχίζεται η εκπαίδευση στη συστημική προσέγγιση εστιασμένη στο χώρο της εκπαίδευσης.