Ολοκληρώθηκε ο β’ κύκλος (Δεκέμβριος 2014- Μάιος 2015) της ομάδας υποστήριξης εκπαιδευτικών. Στις 8 συναντήσεις  που πραγματοποιήθηκαν, οι συμμετέχοντες – εκπαιδευτικοί επεξεργάστηκαν θέματα που αφορούσαν το επαγγελματικό τους πλαίσιο (μαθητές, δυναμική της τάξης, γονείς, συναδέλφους/ισσες, διοίκηση) και ταυτόχρονα εκπαιδεύτηκαν με βιωματικό τρόπο στην επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση σχέσεων και δύσκολων καταστάσεων με βάση τη συστημική προσέγγιση.