Ψυχοθεραπευτικές Συναντήσεις

Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία η οποία βασίζεται στο λόγο-συζήτηση που διεξάγεται ανάμεσα στο ψυχοθεραπευτή και στο άτομο ή άτομα που ζητούν υποστήριξη. Απευθύνεται σε άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες.

περισσότερα

Βιωματικά Σεμινάρια

Τα βιωματικά σεμινάρια, ανάλογα με τη θεματολογία, απευθύνονται στο γενικότερο πληθυσμό ή μπορεί να αφορούν και σε ειδικότερες ομάδες. Έχουν σα στόχο να υποστηρίξουν τους ανθρώπους ώστε να συνειδητοποιήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους, να μάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με νέους, πιο λειτουργικούς, τρόπους και ταυτόχρονα να διαφυλάσσουν τη διαφορετικότητα τους.

περισσότερα

Ομάδες Υποστήριξης

Οι ομάδες υποστήριξης αναφέρονται σε επαγγελματικές κατηγορίες (επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς) και σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (έφηβους, γονείς, άτομα με χρόνιες παθήσεις κλπ). Η θεματολογία των ομάδων είναι «ανοιχτή» και ακολουθεί τις ανάγκες, τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες όπως αυτές εκφράζονται από τα μέλη της ομάδας.

περισσότερα

Συμβουλευτική σε ευρύτερα συστήματα

112796301_33Η θεωρία των συστημάτων εφαρμόζεται και σε ευρύτερα συστήματα, όπως σε σχολεία, εταιρείες, συλλόγους, κοινότητες, οργανισμούς.

περισσότερα

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικός προσανατολισμός

Σημαντικό πεδίο εφαρμογής της συμβουλευτικής αποτελεί η Επαγγελματική Συμβουλευτική, που αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του και καθόλη τη διάρκεια της ζωής του και σχετίζεται με την αυτογνωσία και τη λήψη απόφασης για την επιλογή επαγγέλματος.

περισσότερα