Απευθύνονται σε:

 • Επαγγελματίες Υγείας
 • Εκπαιδευτικούς
 • Γονείς
 • Παιδιά & Εφήβους
 • Γενικό πληθυσμό

Τα βιωματικά σεμινάρια, ανάλογα με τη θεματολογία, απευθύνονται στο γενικότερο πληθυσμό ή μπορεί να αφορούν και σε ειδικότερες ομάδες. Έχουν σαν στόχο να υποστηρίξουν τους ανθρώπους ώστε να συνειδητοποιήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους, να μάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με νέους, πιο λειτουργικούς τρόπους και ταυτόχρονα να διαφυλάσσουν τη διαφορετικότητα τους. Η θεματολογία των σεμιναρίων για το γενικό πληθυσμό μπορεί να αφορά σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και αυτοεκτίμησης, σχέσεων στην οικογένεια και στο ζευγάρι, ρόλων, σχέσεων και επίλυσης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο αλλά μπορεί να έχουν και μια εξειδικευμένη θεματολογία π.χ. κρίσεις πανικού, φοβίες κλπ.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τα βιωματικά σεμινάρια που απευθύνονται σε αυτήν την επαγγελματική κατηγορία καλύπτουν κάθε φορά μια συγκεκριμένη θεματολογία που σχετίζεται με το αντικείμενο της εργασίας καθώς και με τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο επαγγελματικό πλαίσιο. Αναφέρονται κυρίως σε τομείς που δεν περιλαμβάνει η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και αφορούν τη σχέση με τους ασθενείς και τους συγγενείς, την ανάληψη της ευθύνης του ασθενή σε σχέση με την πορεία της ασθένειας, την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους, την προστασία του επαγγελματία από την επαγγελματική εξουθένωση. Παράλληλα, οι δυσκολίες στον εργασιακό χώρο συχνά σχετίζονται με δυσλειτουργίες στους στις σχέσεις με τους άλλους επαγγελματίες και συνεργάτες. Για το λόγο αυτό οργανώνονται βιωματικά σεμινάρια σε συνεργασία με το πλαίσιο τα οποία συνήθως αφορούν τους ρόλους, την επίλυση συγκρούσεων και τη δημιουργία κοινών στόχων και οράματος.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟI

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι εστιασμένη κυρίως στην διδακτική και στη μεθοδολογία της ενώ συχνά παραβλέπει άλλους σημαντικούς τομείς. Τα βιωματικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς καλύπτουν θέματα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της τάξης και την υποστήριξη των μαθητών/-ριών σε μαθησιακό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Η δυναμική της τάξης και η αξιοποίηση της, η ενίσχυση και υποστήριξη μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες, η συνεργασία με τους γονείς, η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου λειτουργίας μέσα στο σχολικό χώρο με κανόνες αλληλοσεβασμού και υποστήριξης αποτελεί βασική θεματολογία αυτών των ομάδων. Παράλληλα, μπορεί τα θέματα των βιωματικών σεμιναρίων να αφορούν σχέσεις συνεργασίας και επίλυσης συγκρούσεων με τους/τις συναδέλφους.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΙΩΝ

Τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνία μας αλλάζει δραματικά. Οι αλλαγές συντελούνται με τόσο γοργούς ρυθμούς που φαίνεται συχνά πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε στη νέα πραγματικότητα. Οι παραδοσιακοί ρόλοι που ακολούθησαν οι προηγούμενες γενιές αποδεικνύονται πολλές φορές ανεπαρκείς, ενώ οι γονείς αναζητούν καθημερινά νέους τρόπους και δεξιότητες για να μεγαλώσουν και να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στο δρόμο προς την ενηλικίωση. Οι «ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΙΩΝ» δημιουργήθηκαν για να υποστηρίξουν τους γονείς στο δύσκολο έργο τους. Παρέχουν στους γονείς τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μάθουν από αυτές, να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας και συνύπαρξης μέσα στην οικογένεια, να εξερευνήσουν νέες προοπτικές αλλά και να αναζητήσουν απαντήσεις στα προβλήματα με τα παιδιά τους. Τα βασικά θέματα είναι:

 • η επικοινωνία στη οικογένεια
 • οι σχέσεις των δύο γονιών
 • τα όρια στην οικογένεια
 • η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά
 • η επίλυση συγκρούσεων
 • οι προσδοκίες των γονέων
 • τα προβλήματα στο σχολείο
 • η κατανόηση των συμπεριφορών των παιδιών

 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ

Ο αριθμός των γονιών που απευθύνεται σε παιδοψυχολόγους και θεραπευτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και προβλήματα που σχετίζονται με τα παιδιά τους, αυξάνεται συνεχώς. Τα παιδιά φαίνονται αδύναμα να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. Τα συμπτώματα, άγχους, απόσυρσης, επιθετικής συμπεριφοράς, ακόμη και κατάθλιψης, που αφορούν πια μεγάλο αριθμό εφήβων σχετίζονται με όλη την οικογένεια.
Τα βιωματικά σεμινάρια συναισθηματικής αγωγής βοηθούν παιδιά και εφήβους να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους αλλά και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που σχετίζονται με τη επικοινωνία και τις σχέσεις, την υπευθυνότητα και τη λήψη αποφάσεων. Παιδιά και έφηβοι αναγνωρίζουν θετικά κομμάτια του εαυτού τους, βελτιώνουν την αυτοεκτίμηση τους, αλλά και αποδέχονται αδυναμίες και περιορισμούς που έχουν. Υποστηρίζονται ώστε να ανακαλύψουν τρόπους να εκφράζουν τα συναισθήματα τους, να αντιμετωπίζουν ματαιώσεις και να αξιοποιούν όσα αισθάνονται βρίσκοντας θετικές λύσεις σε όσα τους απασχολούν.
Τα σεμινάρια αυτά λειτουργούν, όπως έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία, προληπτικά απέναντι στην εμφάνιση ψυχικών προβλημάτων και διαταραχών καθώς έχουν σαν στόχο να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν σημαντικές πτυχές της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • αυτοεικόνα – αυτοεκτίμηση
 • συναισθήματα
 • δεξιότητες επικοινωνίας
 • συνεργασία – φιλία
 • λήψη αποφάσεων