Οι ομάδες υποστήριξης αναφέρονται σε επαγγελματικές κατηγορίες (επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς) και σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (έφηβους, γονείς, άτομα με χρόνιες παθήσεις κλπ). Η θεματολογία των ομάδων είναι «ανοιχτή» και ακολουθεί τις ανάγκες, τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες όπως αυτές εκφράζονται από τα μέλη της ομάδας.

 

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον άνθρωπο παρέχει συχνά το θεωρητικό πλαίσιο και την επιστημονική γνώση, στερείται όμως βιωματικής εμπειρίας και γνώσεων που αφορούν στον τρόπο προσέγγισης και επικοινωνίας με τα άτομα που απευθύνονται για βοήθεια. Οι έρευνες που αφορούν τόσο στο χώρο της υγείας όσο και στο χώρο της ψυχικής υγείας αναδεικνύουν τη σημασία της σχέσης αυτής και υπογραμμίζουν τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να έχει στην έκβαση της «θεραπευτικής διαδικασίας». Μέσα από τα σεμινάρια, οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται στη δημιουργία συνεργατικών και υποστηρικτικών σχέσεων στο χώρο της εργασίας τους. Στόχος είναι να υποστηρίζουν πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους που απευθύνονται σ’ αυτούς για βοήθεια, αλλά και να διευκολύνουν τη δική τους δουλειά μαθαίνοντας να αξιοποιούν δεξιότητες και συναισθήματα.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Oι εκπαιδευτικοί ανήκουν, σύμφωνα με έρευνες, σε μία επαγγελματική κατηγορία με υψηλούς δείκτες επαγγελματικής εξουθένωσης. Η ένταξη στο σχολείο παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα, η ένταση φαινομένων όπως βίας, επιθετικότητας, έντονων συγκρούσεων μέσα στο σχολικό χώρο, η ανυπαρξία δομών που θα υποστήριζαν τους εκπαιδευτικούς, οι συνεχώς αυξημένες απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, καθιστούν το έργο των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα δύσκολο. Οι ομάδες υποστήριξης που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς έχουν σαν στόχο να τους βοηθήσουν να εκφράσουν και τελικά να αξιοποιήσουν τα δύσκολα συναισθήματα που βιώνουν καθημερινά, να ανακαλύψουν δεξιότητες που έχουν και να βρουν τρόπους για να τις χρησιμοποιούν στη σχέση τους με τους μαθητές τους, τους συναδέλφους τους, τους γονείς, να βοηθήσουν στην αξιοποίηση του δυναμικού που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο και ν’ ανακαλύψουν νέες οπτικές αλλά και προοπτικές για τη δουλειά τους.

Δείτε εδώ τα προγράμματα των Ομάδων Υποστήριξης που λειτουργούν στο Eργαστήριo