• Ημερομηνία: 27/05/2017
  • Διάρκεια Ομάδας: 10:00 έως 17:00
  • Συναντήσεις: Σάββατο
  • Κόστος: 60€
  • Υπεύθυνη: Δούκα Κατερίνα
  • Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 210 9343085
  • Τόπος Διεξαγωγής: Νέα Σμύρνη (δείτε το χάρτη)

Η εργασία στο χώρο της υγείας είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Η υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας έχει σκοπό να βοηθήσει τους επαγγελματίες ώστε να αντιμετωπίσουν τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και την επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας.

Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να αναζητήσουν οι συμμετέχοντες τις πηγές δημιουργίας του άγχους στο χώρο της εργασίας , πως αντιδρούν σε αυτό, με ποιά συναισθήματα συνδέεται και πως μπορούν να το διαχειριστούν.