• Ημερομηνία: 19/10/2016
  • Διάρκεια Ομάδας: 2 ώρες (18:00 - 20:00)
  • Συναντήσεις: από Οκτώβριο έως Ιούνιο
  • Κόστος: 150€
  • Υπεύθυνη: Κατσώρη Φίλια
  • Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 210 6142238
  • Τόπος Διεξαγωγής: Βριλήσσια (δείτε το χάρτη)
Σκοπός των ομάδων υποστήριξης – ενδυνάμωσης είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η διευκόλυνση του κλινικού έργου των επαγγελματιών υγείας κατά την εφαρμογή των υπηρεσιών τους. Μέσω της ανάλυσης περιστατικών αλλά  και την έκφραση και επεξεργασία σκέψεων, αντιλήψεων και  συναισθημάτων, οι ομάδες παρέχουν ένα ασφαλές πλαίσιο υποστήριξης, εκπαίδευσης, συζήτησης αλλά και άρσης αδιεξόδων, είτε αυτά αφορούν στην κλινική πρακτική με τους ασθενείς, είτε στη συναδελφική αλληλεπίδραση στο χώρο εργασίας.
Οι συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις προσωπικές τους ικανότητες, να αλληλεπιδρούν με πιο αποτελεσματικούς τρόπους και να διαχειρίζονται τις επιβαρυντικές ψυχολογικές επιπτώσεις που οφείλονται στην καθημερινή επαφή με την αρρώστια και την αναπηρία.