• Ημερομηνία: 22/01/2017
  • Διάρκεια Ομάδας: 16:00 έως 19:00
  • Συναντήσεις: 22/1, 5 & 19/2
  • Κόστος: 90€
  • Υπεύθυνη: Δούκα Κατερίνα
  • Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 210 9343085
  • Τόπος Διεξαγωγής: Νέα Σμύρνη (δείτε το χάρτη)

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε γονείς παιδιών δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και χρειάζονται διαφοροποιημένους τρόπους υποστήριξης από το σχολείο και τους γονείς. Βιώνουν συχνές ματαιώσεις, αισθάνονται πολλές φορές διαφορετικά, ακόμη και κατώτερα, από τους συμμαθητές τους, φτάνουν να αμφισβητούν τις ικανότητές τους. Αλλά και οι γονείς αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες καθώς αναρωτιούνται για την ικανότητα ή τις γνώσεις τους ώστε να τα υποστηρίξουν αποτελεσματικά.

Το σεμινάριο αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσει τους γονείς να εκφράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην υποστήριξη των παιδιών τους, να κατανοήσουν συναισθήματα και ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών τους και να ανακαλύψουν δρόμους για να σταθούν δίπλα τους.

Όπως έχει δείξει η εμπειρία, η συμβουλευτική και υποστήριξη μέσω ομάδων αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς αξιοποιεί τα προσωπικά βιώματα του κάθε συμμετέχοντα, ενισχύει το ανήκειν, βοηθά στην έκφραση και διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων και υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων οπτικών μέσω της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων.