• Ημερομηνία: 12/05/2018 - 13/05/2018
  • Διάρκεια Ομάδας: 10:00 έως 17:00
  • Συναντήσεις: Σάββατο & Κυριακή
  • Κόστος: 120€
  • Υπεύθυνη: Δούκα Κατερίνα
  • Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6942091809
  • Τόπος Διεξαγωγής: Νέα Σμύρνη (δείτε το χάρτη)

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης αναφέρεται στο αίσθημα της εξάντλησης και της απώλειας του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από τους επαγγελματίες κατά την άσκηση της εργασίας τους. Οι επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν αφορούν μόνο στη φυσική κατάσταση και στην ψυχική ισορροπία του επαγγελματία, αλλά και στη συμπεριφορά του τόσο στην εργασία όσο και στην κοινωνική-προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ο πληθυσμός που συχνότερα πλήττεται από το επώδυνο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας.

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου τοποθετούν τα αίτια τόσο σε περιβαλλοντικούς όσο και σε ατομικούς παράγοντες. Οι αυξημένες απαιτήσεις των ασθενών και των συγγενών τους, η συχνή έκθεση του επαγγελματία υγείας σε περιστατικά που καταλήγουν σε θάνατο, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, το εξαντλητικό ωράριο και η έλλειψη προσωπικού, θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την εμφάνιση του συνδρόμου.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους η πρόληψη και η διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι δυνατή. Το σεμινάριο θα εστιάσει στην προσωπική προσπάθεια που μπορεί να κάνει ο κάθε επαγγελματίας υγείας ώστε να μπορέσει να βελτιώσει:

  • τον τρόπο που σχετίζεται με τους ασθενείς
  • τη σχέση του με τους συναδέλφους του
  • την ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών αναγκών και ορίων